325658


 WYDARZENIA 

Dziś jest
Sobota, 23 maj 2015 r.

Imieniny:
Iwony i Dezyderego

-------------------------------------------------------------------

 

 
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Lututów

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 Obchody 75. rocznicy Zbrodni Katyńskiej

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

 Dzień Kobiet w Gminie Lututów

 

Tradycją stały się już coroczne obchody święta Dnia Kobiet organizowane przez jednostkę  Ochotniczej Straży Pożarnej wPiaskach.  Niedzielne spotkanie rozpoczęło m.in. wystąpienie Wójta Gminy Pana Marka Pikuły, który złożył wszystkim Paniom serdeczne życzenia.  Do życzeń dołączyli się również  Wiceprzewodniczący Rady Gminy Pan Marek Zgadzaj, Radny Pan Józef Grzegorek oraz Sołtys Pan Kazimierz Rębski. Uroczyste spotkanie Święta Wszystkich Pań uświetnił występ Księdza Arkadiusza Wieczorka – solisty zespołu  Wielebny Blues Band.

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 Ferie w Gminie Lututów

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja o Dyżurach Przewodniczącego 

 Rady Gminy w Lututowie

Dyżury Przewodniczącego Rady Gminy 
dla mieszkańców gminy  odbywają  się
w każdy  czwartek  w godzinach od 8.00 do 10.00 w Urzędzie
Gminy  w Lututowie w pok. nr 25 I piętro.


Telefon kontaktowy : 438714177 lub  668172974

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

I inauguracyjna sesja Rady Gminy w Lututowie

w dniu 1 grudnia 2014r. 

 

Pierwszego grudnia br.  Odbyła się uroczysta sesja Rady Gminy w Lututowie kadencji 2014 – 2018. Obrady rozpoczął Radny Senior Pan Tadeusz Grzesiak . Odśpiewano Hymn państwowy

 

W dalszej części obrad informację podsumowującą upływającą kadencję przedstawił w swoim wystąpieniu ustępujący Wójt Józef Suwara. Szczegółowo omówił przedsięwzięcia jakie udało się dokonać na przestrzeni  dwunastu lat,            kiedy pełnił  funkcję gospodarza gminy.

 

Następnie po stwierdzeniu prawomocności obrad nowo wybrani Radni złożyli ślubowanie wypowiadając słowa „ślubuję, tak mi dopomóż Bóg”.

 W dalszym porządku obrad przeprowadzono głosowanie tajne, w którym na Przewodniczącego Rady Gminy wybrano Jana Wardęgę, natomiast Wiceprzewodniczącymi Rady zostali Pan Tadeusz Grzesiak oraz Pan Marek Zgadzaj.

 Szczególnie podniosłym momentem uroczystej sesji było ślubowanie nowo wybranego Wójta Pana Marka Pikuły.

 Po złożeniu przysięgi Wójt Pan Marek Pikuła wygłosił przemówienie, w którym m.in. podziękował za tak duże poparcie jakim obdarzyli go podczas głosowania mieszkańcy gminy. Zapewnił o realizacji kolejnych inwestycji na terenie gminy nie tylko w zakresie poprawy infrastruktury drogowej czy kanalizacyjnej. Ponadto zadeklarował, że nowo wybrana władza będzie podejmować wspólne działania na rzecz lokalnej społeczności mające na celu poprawę jakości jego życia.

  

 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

GMINNE OBCHODY 96. ROCZNICY NARODOWEGO ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------   

JUBILEUSZ 50-LECIA POŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO

 

 

 

 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

PRZEGLĄD FOLKORYSTYCZNY "OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA"

20 WRZEŚNIA W GMINNYM OŚRODKU KULTURY 

 

 

 

 

 

 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

Zawody Sportowo Pożarnicze Lututów 2014

W dniu 6 lipca 2014 roku na stadionie sportowym zostały zorganizowane po raz XIV Gminne Zawody Sportowo Pożarnicze w Lututowie. Pogoda dopisała.  Zawody otworzył Wójt Gminy Lututów a zarazem Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Lututowie.

Sędzią głównym był młodszy brygadier Komendy Powiatowej PSP  w Wieruszowie Maciej Dzielecki. Organizacja zawodów była profesjonalna   i sprawna. Wielkie zaangażowanie startujących doping kibiców i tak jak co roku trochę pecha i rozczarowań oraz radość zwycięzców.

Wyniki Męskie Drużyny Pożarnicze;

 1. m-ce OSP Lututów 106 pkt
 2. m-ce OSP Niemojew 107 pkt
 3. m-ce  OSP Chojny 112 pkt
 4. m-ce OSP Huta 115 pkt
 5. m-ce OSP Łęki 118 pkt
 6. m-ce OSP Świątkowice 120 pkt
 7. m-ce OSP Piaski 125 pkt
 8. m-ce OSP Dymki 129 pkt
 9. m-ce OSP Kluski 140 pkt

10. m-ce OSP Dobrosław 180 pkt

 1. m-ce Kobieca Drużyna Pożarnicza OSP Piaski 130 pkt
 2. m-ce Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza OSP Huta 118 pkt
 3. m-ce Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza OSP Niemojew 155 pkt

Po przedstawieniu przez sędziego głównego wyników nastąpiła część najprzyjemniejsza czyli wręczenie upominków i pucharów dla zwycięzców. Aktu tego dokonali wspólnie; Wójt Gminy Lututów Józef Suwara, Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Żuraw. Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Wieruszowie młodszy brygadier Grzegorz Misiek oraz  Druhowie z Zarządu Oddziału Gminnego; Kazimierz Jadwiszczak, Sławomir Wolniewicz, Marian Teodorczyk, Tadeusz Grzesiak.  


 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  

Programy Zdrowotne realizowane przez Urząd Marszałkowski w Łodzi  

 Samorząd Województwa Łódzkiego finansuje realizację kilku programów zdrowotnych, adresowanych do mieszkańców regionu łódzkiego. Podejmowane działania kierowane są do różnych grup wiekowych i dotyczą wielu programów zdrowotnych. Szczegółowe informacje na temat wszystkich programów finansowych przez Samorząd Województwa Łódzkiego wraz ze wskazaniem ich realizatorów są dostępne na:

http://www.profilaktyka.lodzkie.pl/programy-wojewodzkie/programy-2014.

Aby skorzystać z Programów wystarczy zapisać się na wizytę w wybranej placówce. Badania wykonywane są bezpłatnie, zaś skierowanie nie jest wymagane

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Gminne obchody 95.

rocznicy

 

Narodowego Święta Niepodległości,

 

 

W dniu 11 listopada br. jak co roku w gminie Lututów zorganizowane zostały obchody Narodowego Dnia Niepodległości.

Uroczystość rozpoczęła się o godz. 8.45 przejściem pocztów sztandarowych i delegacji spod budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Lututowie.    O godz. 9.00 w kościele parafialnym pw. Św. Piotra i Pawła w Lututowie odprawiona została Mszą Św. w intencji Ojczyzny.

Następnie po mszy uformowana kolumna pochodu, przemaszerowała  spod kościoła w kierunku Rynku w Lututowie pod obelisk Pamięci mieszkańców Gminy Lututów, poległych, zamordowanych, zaginionych i prześladowanych, gdzie odbyły się główne uroczystości gminne. Całą uroczystość uświetniła obecność pocztów sztandarowych Gminnego Koła Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy, Polskiego Związku Pszczelarskiego - Koło    w Lututowie, Zespołu Szkół Rolniczych, Gimnazjum, Szkół Podstawowych  i Przedszkola Publicznego, a także przedstawiciele Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych Sekcja w Lututowie,

 

Pod obeliskiem wciągnięto flagi na maszt oraz odśpiewano hymn narodowy.  

 

Dla uczczenia 95-ej rocznicy odzyskania niepodległości symbolicznie wypuszczono w powietrze 95 gołębi pocztowych.

 

Następnie Wójt Gminy Lututów Pan Józef Suwara wygłosił referat okolicznościowy w którym przedstawił wydarzenia historyczne dotyczące jesieni 1918 roku. Przedstawił także  ówczesną sytuację polityczną w Europie  i we wszystkich krajach zaborczych. Przypomniał, iż 11 listopada to również dzień zakończenia  I - ej wojny Światowej. Zaapelował by dzień ten stał się dla wszystkich prawdziwym świętem, a motywem przewodnim niech będzie porozumienie ponad wszelkimi podziałami w imię Narodu. Kończąc swoje wystąpienie skierował słowa podziękowania dla wszystkich którzy brali udział w obchodach Narodowego Święta Niepodległości i przyczynili się do jego organizacji. Podziękował za wywieszenie flag i symboli państwowych. Złożył wszystkim serdeczne życzenia satysfakcji z rozwoju naszego Państwa, mądrego korzystania z daru wolności, osiągania wspólnych celów na poziomie całego kraju i naszej małej Ojczyzny Gminy Lututów.  

W dalszej części obchodów  złożono wieńce i wiązanki.

Wieniec od społeczeństwa złożył Wójt Gminy Lututów Pan Józef Suwara w asyście Ks. Dziekana Piotra Szkudlarka Proboszcza Parafii Lututów, Ks.  Wojciecha Deresińskiego oraz druha Sławomira Wolniewicza.

 

Następnie w imieniu radnych, kwiaty złożyła delegacja Rady Gminy w Lututowie z Przewodniczącym Panem Dariuszem Szyszką.

 

Wiązankę od pracowników złożyła delegacja Urzędu Gminy w Lututowie z Sekretarzem Gminy Panią Magdaleną Kaźmierską.

 

Następnie wiązanki złożyły delegacje: sołtysów z Gminy Lututów, Rejonowego Banku Spółdzielczego w Lututowie z Prezesem Panem Marianem Fitą, Partie Polityczne oraz placówki oświatowe z terenu gminy.

 

Wartę przy pomniku pełnili harcerze ze Szkoły Podstawowej w Lututowie.

Na zakończenie wszyscy uczestnicy odśpiewali Rotę.

Następnie Komendant Gminny OSP uformował szyk i odprowadził poczty sztandarowe i uczestników uroczystości na miejsce zbiórki.

Uczestnicy zostali zaproszeni do Gminnego Ośrodka Kultury  na akademię okolicznościową z okazji 95 rocznicy Odzyskania Niepodległości. Akademię przygotowali uczniowie Gimnazjum Publicznego w Lututowie. W  programie były recytacje, piosenki legionowe, wspomnienia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nowy Rok w Lututowie 2012

 

         Tradycyjnie jak co roku na lututowskim rynku Lututowianie hucznie i gremialnie witali Nowy Rok. Zgromadzoną publiczność rozgrzewała muzyka DJ Matina i DJ Blease. Ze względu na pogodę w roku bieżącym frekwencja była duża. Między godziną 23:30 a 00:30 w rynku zebrało się ponad 500 mieszkańców i gości.

         Na pięć minut przed dwunastą życzenia noworoczne złożył Wójt Pan Józef Suwara, który życzył wszystkim zebranym zdrowia, szczęścia, pomyślności w życiu osobistym i rodzinnym oraz spełnienia najskrytszych marzeń. Następnie zaprosił na symboliczną lampkę szampana.

         Potem było odliczanie dokładnie odmierzonej godziny dwunastej i pokaz fajerwerków, który trwał około godziny.

Uczestnicy imprezy tańczyli, śpiewali 100 lat,  pili szampana, składali sobie wzajemnie życzenia oraz robili wspólne zdjęcia.

Pogoda i humory dopisywały. Rynek opustoszał dopiero ok. godz.  2:30 

 

 

 

 

11 listopada  

 Obchody Narodowego Dnia Niepodległosci w Gminie Lututów

W dniu 11 listopada br. jak co roku w gminie Lututów zorganizowane zostały obchody Narodowego Dnia Niepodległości.

Uroczystość rozpoczęła się o godz. 8.45 przejściem pocztów sztandarowych i delegacji spod budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Lututowie.    O godz. 9.00 w kościele parafialnym pw. Św. Piotra i Pawła               w Lututowie odprawiona została Mszą Św. w intencji Ojczyzny.

Następnie po mszy uformowana kolumna pochodu, przemaszerowała  spod kościoła w kierunku Rynku w Lututowie pod obelisk Pamięci mieszkańców Gminy Lututów, poległych, zamordowanych, zaginionych i prześladowanych, gdzie odbyły się główne uroczystości gminne. Całą uroczystość uświetniła obecność pocztów sztandarowych Gminnego Koła Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy, Polskiego Związku Pszczelarskiego - Koło    w Lututowie, Zespołu Szkół Rolniczych, Gimnazjum, Szkół Podstawowych  i Przedszkola Publicznego, a także przedstawiciele Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych Sekcja w Lututowie,

Pod obeliskiem wciągnięto flagi na maszt oraz odśpiewano hymn narodowy. 

Dla uczczenia 94-ej rocznicy odzyskania niepodległości symbolicznie wypuszczono w powietrze 94 gołębi pocztowych.

Następnie Wójt Gminy Lututów Pan Józef Suwara wygłosił referat okolicznościowy w którym przedstawił wydarzenia historyczne dotyczące jesieni 1918 roku. Przedstawił także  ówczesną sytuację polityczną w Europie  i we wszystkich krajach zaborczych. Przypomniał, iż 11 listopada to również dzień zakończenia  I - ej wojny Światowej. Na koniec złożył wszystkim obecnym serdeczne życzenia z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Życzył sukcesów naszej dużej i małej Ojczyźnie. 

W dalszej części obchodów  złożono wieńce i wiązanki.

Wieniec od społeczeństwa złożył Wójt Gminy Lututów Pan Józef Suwara w asyście księży Parafii Lututowskiej, Ks. Proboszcza Piotra Szkudlarka, Ks. Mariusza Giwerskiego oraz Ks.  Wojciecha Deresińskego, a także przedstawiciela Ochotniczej Straży Pożarnej.

Następnie wiązankę złożyła delegacja Gminnego Koła Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych z Panem Ireneuszem Makiem.

W imieniu radnych, kwiaty złożyła delegacja Rady Gminy w Lututowie

z Przewodniczącym Panem Dariuszem Szyszką.

Wiązankę od pracowników złożyła delegacja Urzędu Gminy w Lututowie.

Następnie wiązanki złożyły delegacje: sołtysów z Gminy Lututów, Rejonowego Banku Spółdzielczego w Lututowie z Prezesem Panem Marianem Fitą, Partie Polityczne oraz placówki oświatowe z terenu gminy.

Wartę przy pomniku pełnili harcerze ze Szkoły Podstawowej w Lututowie oraz strażacy z OSP Lututów. Na zakończenie wszyscy uczestnicy odśpiewali Rotę.

Następnie Komendant Gminny OSP uformował szyk i odprowadził poczty sztandarowe i uczestników uroczystości na miejsce zbiórki.

 

 

Trojaczki w Gminie Lututów

 

Natalia Kupis

Maja Kupis

Lena Kupis

Niezwykłym wydarzeniem jakie miało miejsce w ostatnim czasie to narodziny trojaczków. W dniu 17 września br. we wrocławskim szpitalu na świat przyszły trzy  urocze dziewczynki o imieniach Lena, Maja i Natalia. Szczęśliwymi rodzicami zostali Państwo Eliza i Krzysztof Kupisowie z Lututowa.

Z tej okazji Pan Wójt postanowił ufundować rodzinie wyjątkowy prezent w postaci specjalnego wózka, w którym można wyjść na spacer z całą trójką małych obywatelek naszej gminy.

 

Składamy serdeczne gratulacje Rodzicom trojaczków, zaś samym maluchom przede wszystkim zdrowia i szybkiego powrotu do rodzinnego domu.

                 

  DZIEŃ BABCI I DZIADKA W 2012 R.

Z okazji Dnia Babci i Dziadka  placówki oświatowe z terenu Gminy Lututów zorganizowały uroczyste spotkania. Dzieci wystapiły z programami  artystycznymi,  na które składały się wiersze, piosenki, tańce oraz montaż słowno- muzyczny. Na twarzach licznie przybyłych gości można było zaobserwować  uśmiech, radość, łzy szczęścia i wruszenia. Dziadkowe byli peni uznania dla swoich wnuków. Wspaniała atmosfera, która towarzyszyła  spotkaniom była okazją do umocnienia więzi rodzinnych, miłego spędzenia czasu i bliższego poznania się.   

Przedszkole Publiczne w Lututowie

  

 

 

Szkoła Podstawowa w Niemojewie

 

 

Szkoła Podstawowa w Lututowie

 

 

Wizyta u 100-letniej mieszkanki gminy Lututów Pani Jadwigi Wrzeszcz

 

 

 

W dniu 30 września 2011r. Pani Jadwiga Wrzeszcz zd. Szkudlarek ze wsi Hipolity w gminie Lututów obchodziła swoje setne urodziny. Gratulacje oraz najlepsze życzenia radości z życia i dalszych lat w zdrowiu i szczęściu rodzinnym dostojnej Jubilatce złożył Wójt Pan Józef Suwara. Towarzyszyli mu  Kierownik Referatu Organizacyjnego Urzędu Gminy Pani Magdalena Kaźmierska, Kierownik USC Pan Marek Pikuła oraz  Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lututowie Pani Alina Stefanowska. Pani Jadwiga oprócz życzeń otrzymałarównież list gratulacyjny i upominek. Życzenia wywarły ogromne wrażenie na Pani Jadwidze. Jubilatka nie kryła wzruszenia i z uwagą przysłuchiwała się odczytanym słowom listu gratulacyjnego.

W przyjęciu urodzinowym wzięli również udział Redaktor Naczelny                 i Prezes Radia Ziemi Wieluńskiej Pan Gabriel Wyględacz oraz Dziennikarz Pani Ewa Chyra, którzy przeprowadzili wywiad z dostojną Jubilatką.

Świętująca swoje 100 urodziny Pani Jadwiga opowiedziała wszystkim            o swoim długim życiu. Podkreśliła, że pochodzi z miejscowości Naramice, gdzie chodziła do 5-klasowej szkoły powszechnej.  W dniu 4 września 1935r. wyszła za mąż za Stanisława. Od tego czasu na stałe zamieszkała we wsi Hipolity na terenie gminy Lututów.

- Bardzo wszystkim dziękuję za pamięć - mówiła stulatka uśmiechając się pogodnie, nie kryjąc przy tym łez i wdzięczności

Jubilatkę odwiedziła także Pani Katarzyna Małolepsza Kierownik Placówki Terenowej KRUS Zduńska Wola wraz Kierownikiem Wydziału Świadczeń Panią Małgorzatą Dziubińską, które na ręce Pani Jadwigi złożyły serdeczne życzenia kolejnych lat życia, list gratulacyjny od Prezesa KRUS w Warszawie  oraz informację o podwyższeniu świadczenia emerytalnego jubilatki.

Pani Jadwiga Wrzeszcz doczekała się 6 dzieci, 15 wnuków i tyle samo prawnuków. 

                            

              

             

        

         

         

           

           

           

           

           

           

               

 

 

Dożynki Powiatowo-Gminno-Parafialne
Lututów 2011 

 

  http://youtu.be/VsV2tzqsbkM

http://youtu.be/HUUhCbHdYgI

http://youtu.be/KOMZmkuICTQ

 

  

 

      

Dzień Samorządowca w dniu 27 maja 2011r.

 

 

 

Powiatowo - Gminny Dzień Strażaka w dniu 8 maja 2011r.

#f1315#

  #f1316#   

 #f1317#

#f1318#

#f1319#

#f1320#

#f1321#

#f1322#

#f1323# 

#f1324# 

#f1325#

#f1326#

#f1327#

#f1328#

#f1329#

#f1330#

#f1331#

#f1332#

#f1333#

#f1334#

#f1335#

#f1336#

#f1337#

#f1338#

#f1339#

 

 

Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego w dniu 17 luty 2011r.  

#f1260#

Uroczystość otworzył oraz przywitał Jubilatów i zaproszonych gości Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Pan Marek Pikuła

 #f1262#

Wójt Gminy Lututów Józef Suwara w swoim wystąpieniu okolicznościowym złożył gratulacje Jubilatom życząc im między innymi zadowolenia z każdego dnia oraz przeżycia w szczęściu i zdrowiu jeszcze wielu tak pięknych rocznic.

#f1263# 

 #f1264#

#f1265#

#f1266# 

#f1267# 

Wręczenie medali za długoletnie pożycie małżeńskie przez Wójta Gminy Lututów Józefa Suwarę

#f1268# 

#f1269# 

#f1270# 

#f1271# 

#f1272# 

 #f1273#

#f1274# 

W imieniu odznaczonych Jubilatów podziękowanie przekazała Pani Maria Zakręta

#f1276# 

#f1277#

#f1278# 

#f1279# 

#f1280# 

#f1281# 

#f1282#

#f1283# 

#f1284# 

#f1286# 

#f1287#   

#f1288# 

 #f1289#

#f1290# 

Tort Jubileuszowy 

#f1291# 

#f1292# 

 

 

 

 

Centrum zabaw dla dzieci FIGLORAJ  

to znakomity sposób na wesołe i bezpieczne wypełnienie czasu naszych milusińskich. FIGLORAJ jest czynny w godzinach:

 • od poniedziałku do piątku od 10.00 do 18.00
 • soboty i niedziele od 14.00 do 18.00

Ponadto istnieje możliwość skorzystania z dodatkowych atrakcji takich jak stół do tenisa oraz gry stołowej "piłkarzyki"

 

 

 

 

   UROCZYSTE OTWARCIE CENTRUM

 ZABAW "FIGLORAJ" W LUTUTOWIE

 W DNIU 14.11.2010 r. 

 

 

 

 

                    INWESTYCJE ZREALIZOWANE  

   W V KADENCJI SAMORZĄDU GMINYBudowa kompleksu sportowego ORLIK 2012

 

Wartość całkowita inwestycji 1.330.097,87 zł
Kwota dotacji: Wojewoda Łódzki - 333.000,00 zł, Marszałek- 333.334,00 zł,
Starosta - 120.000,00 zł.
 

Wykonanie boiska do piłki plażowej oraz trybun i montaż krzesełek stadionowych

Koszt - 20.000,00 zł


Inwestycje drogowe   

 

Modernizacja dróg gminnych w 2007 roku w ramach
Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych
 

 


Wykonano utwardzenie dróg gminnych: we wsi Dobrosław o dł. 1300 m (wartość  144.380,90 zł), we wsi Knapy o dł. 1100 m (wartość  86.263,64 zł), we wsi Huta o dł. 700 m (wartość  52.676,00 zł) oraz w miejscowości Niemojew o dł. 1000 m (wartość  155.545,31zł) 
Wartość całkowita inwestycji 438.865,85 zł
Kwota dotacji z FOGR  -  55.000,00 zł
      

 

 Remont drogi gminnej Lututów ul. Cmentarna 

 Wartość inwestycji: - 30.000,00 zł

   

Modernizacja dróg gminnych w 2008 roku w ramach
Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych

   

Wykonano dywanik asfaltowy w Lututowie ul. Zielona dł. 550 m o wartości 86.572,64zł, pozostałe drogi gminne o łącznej wartości 163.837,50 zł to: Lututów ul. Polna 500 m, droga Dymki - Kijanice 650 m oraz we wsi Swoboda 850 m
                            Wartość całkowita inwestycji 250.410,14 zł
                                  
Kwota dotacji z FOGR  - 55.000,00 zł

   

Modernizacja dróg gminnych w 2009 roku w ramach

Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych 

 

Wykonano dywanik asfaltowy we wsi Łęki Duże o dł. 800 m i wartości 108.910,46 zł, ponadto wykonano utwardzenie tłuczniem na drodze w miejscowości Świątkowice o dł.1100 m w tym dywanik asfaltowy o dł. 550 m
o wartości
133 517,88 zł
Wartość całkowita inwestycji 242.428,34 zł
Kwota dotacji z FOGR  -  94.825,79 zł

 

Modernizacja dróg gminnych w 2010 roku w ramach

Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych 

Wykonano utwardzenie tłuczniem drogi gminnej w miejscowości Swoboda na dł. 1200 m, w tym dywanik asfaltowy 800 m.

 

Wykonano utwardzenie tłuczniem drogi gminnej
w miejscowości Niemojew na dł. 1500 m, w tym dywanik asfaltowy 1000m.

 

Modernizacja drogi gminnej ul. Ogrodowa w Lututowie 

 Inwestycja realizowana w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
o wartości 936.000,00 zł. Wysokość dofinansowania ze środków Unii wyniesie 75% tj. 700.000,zł. Przedsięwzięcie będzie realizowane  na przełomie 2010/2011 roku, w roku bieżącym wykonane zostanie 33% projektu.

 

  Modernizacja i rewitalizacja centrum Lututowa etap I

     
Inwestycja wykonana w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Wartość inwestycji 588.447,12 zł, kwota dotacji 312.622,00 zł.

 

 

Modernizacja i rewitalizacja centrum Lututowa etap II

 

 W ramach projektu planuje się:
- budowę i przebudowę obiektów małej architektury (zegar, ławki,      
  modernizacja wiaty przystankowej)
- przebudowa parkingów
- urzędzienie terenów zielonych oraz uporządkowanie i wyposażenie  
  (ławki, kosze)
- przebudowa oświetlenia
Wartość inwestycji: 460.000,00 zł, kwota dotacji 350. 000,00 zł

 

 Inwestycje w zakresie budowy sieci wodociągowej

 

1) Wodociąg obiekty "Jeżopole - Józefina - Kluski" koszt inwestycji ogółem - 778.541,12 zł Środki z budżetu Unii Europejskiej - 531 162, 37 zł oraz z budżetu krajowego -177 054,13 zł
2) Wodociąg we wsi Bielawy                              - koszt 71.078,00 zł
3) Wodociąg we wsi Dobrosław                          - koszt 79.000,00 zł
4) Wodociąg we wsi Brzozowiec                         - koszt 75.010,00 zł
5) Wodociąg Lututów ul. Słoneczna                     - koszt 69.127,00 zł
6) Wodociąg we wsi Ostrycharze                         - koszt 170.000,00 zł
7) Wodociąg we wsi Popielina                             - koszt 320.000,00 zł               

               (kwota dofinansowania z Unii Europejskiej - 150.000,00 zł)       

 

 

 Termomodernizacja Budynków Użyteczności Publicznej 
w gminie Lututówtj. budynku Szkoły Podstawowej oraz budynku Przedszkola Publicznego w Lututowie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego oś Priorytetowa II Ochrona Środowiska Działanie II.6 "Ochrona powietrza".
Koszt inwestycji ogółem          - 1 500 000,00 zł
Kwota dofinansowania            - 1 215 000,00 zł

 

 

Generalny remont dachu na budynku w szkole podstawowej
w Lututowie
 

 


Wartość przedsięwzięcia - 45 354,63 zł

 

Wymiana stolarki okiennej w Szkole Filialnej w Swobodzie

W roku 2008 przeprowadzono całkowitą wymianę okien w budynku w szkole Filialnej w Swobodzie. Całkowity koszt inwestycji 21.190,00zł, w tym  śriodki finansowe pochodzące z rezerwy budżetowej MEN w wysokości 16.200,00zł.


 

 Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania wraz
z wymianąkotłów

 

W roku 2007 wykonano modernizację instalacji CO wraz z wymianą kotła
w Szkole Podstawowej w Swobodzie - wartość inwestycji: 10.000,00 zł, w
 roku 2009 modernizacja instalacji CO przeprowadzona została
w Szkole Podstawowej w Lututowie - wartość inwestycji: 165.160,60 zł.
W roku 2010 wykonano kolejną modernizację instalacji CO wraz z wymianą kotła w Szkole Podstawowej w Niemojewie - wartość inwestycji: 25.000,00zł.

 

   

"Radosna szkoła - kraina sprawności i zdrowia"
- projekt rządowego programu wsparcia dla szkół

 
 


 Wsparcie finansowe w kwocie 36.000,00 zł 
przeznaczono na wyposażenie miejsc aktywności ruchowej dla najmłodszych uczniów klas I-III wszystkich szkółach podstawowych na terenie Gminy Lututów.


 

 Modernizacja wraz z adaptacją Gminnego Ośrodka Kultury
w Lututowie

 

Inwestycja zrealizowana w ramach działania 2.3 "Odnowa Wsi"
Wartość całkowita - 688.506,21 zł, wyposażenie -  13.322,84 zł
kwota dotacji - 441.800,00zł

 

Zakup ciągnika wraz z oprzyrządowaniem 

 

Ciągnik marki New Holland o wartości - 105 957 zł

Wóz asenizacyjny                   -  18 239 zł, 
Przyczepa ciągnikowa             -  28 304 zł
Kosiarka do poboczy              -  26 840 zł,  
Spychacz czołowy                   -  8 540 zł
Rozdrabniacz do gałęzi             - 29 280 zł

                                   Ogółem: 217.160,00 zł,
Na ten cel zaciągnieto pożyczkę w Wojewódzkim Fudnuszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z możliwością umorzenia do 50%.

 

 

Dotacja do zakupu samochodu pożarniczego dla jednostki
Ochotniczej Straży Pożarnej w Chojnach

Wartość dotacji: 30.000,00 zł

 

 


Usuwanie skutków klęski żywiołowej tj. gradobicia w 2007 roku


 

Pozyskana dotacja od Wojewody w kwocie - 771 250,00 zł.
Dodatkowe zatrudnienie w okresie 10. 08. 2007 r. do 21. 12. 2007 r. dla 10 osób w ramach prac publicznych na których gmina otrzymała kwotę 66 204,97 zł jako refundację wynagrodzeń. 

 

 

Dmuchana zjeżdzalnia dla dzieci na kompleksie ORLIK


 


Koszt: 17600 zł

 

 

Dni Lututowa 2010

 

 

Projekt pn." Dni Lututowa - Integracja międzypokoleniowa", zrealizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Wartość projektu: 51.000,00 zł,
Kwota dotacji: 24.175,67 zł

 

Drukuj 
Urząd Gminy