Dziś jest: 21-03-2018
Zauważyłeś błąd? Masz sugestie jak ulepszyć naszą stronę? Pisz: gmina.lututow@gmail.com
Strona główna
Informacje o Gminie
Władze Gminy
Urząd Stanu Cywilnego
Urząd Gminy
Informator gospodarczy

Pracownicy Urzędu Gminy

PRACOWNICY URZĘDU GMINY
1. Marek Pikuła Wójt Gminy Lututów tel. 43 87-14-227
2. Anna Podgórniak Skarbnik Gminy tel. 43 87-14-014
3. Magdalena Kaźmierska Sekretarz Gminy tel. 43 87-14-225
4. Agnieszka Sadowska Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego tel. 43 87-14-056
5. Anna Gwiazda Z-ca Skarbnika Gminy tel. 43 87-14-014
6. Katarzyna Pichlak podinp.ds obsługi Rady Gminy i jej organów tel. 43 87-14-052
7. Jolanta Szymańska insp.ds ksiegowości podatkowej tel. 43 87-14-881
8. Józef Suwara insp.ds obsługi kasowej tel. 43 87-14-014
9. Dariusz Szewczyk insp. ds wymiaru podatków tel. 43 87-14-881
10. Gerard Lesiewicz

Kierownik Referatu Gospodarki
Komunalnej Inwestycji Rolnictwa
i Ochrony Środowiska

tel. 43 87-14-880
11. Marian Zygmunt insp. ds Ochrony Środowiska tel. 43 87-14-057
12. Ryszard Pichlak insp. ds rolnictwa tel. 43 87-14-067
13. Mirosław Grela insp. ds obronnych tel. 43 87-14-052
14. Paulina Krzak podinsp.ds  gospodarki
odpadmi komunalnymi
tel. 43 87-14-067
15. Magdalena Mak podinsp.ds płac i księgowości budżetowej  tel. 043 87-14-881
16 Teresa Pawłowska insp. ds. księgowości budżetowej GOPS i GOK tel. 43 87-14-131
17 Renata Kukiełka insp. ds. księgowości budżetowej jednostek oświatowych  tel. 43-87-14-366
18 Jadwiga Grela insp. ds. kadr i płac jednostek oświatowych tel. 43-87-14-366
19 Danuta Wyglądacz insp. ds. księgowości budżetowej tel. 43 87-14-014
Ważne telefony
112
Telefon alarmowy
997
Policja
998
Straż Pożarna
999
Pogotowie Ratunkowe
991
Pogotowie Energetyczne
 43 871 44 93 Wodociągi
Oświata
Sport i kultura
GOPS Lututów
Punkt Konsultacyjny ds. uzależnień
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Zdrowie
Turystyka, gastronomia
OSP w Lututowie
Kościół
Polecamy