Dziś jest: 21-03-2018
Zauważyłeś błąd? Masz sugestie jak ulepszyć naszą stronę? Pisz: gmina.lututow@gmail.com
Strona główna
Informacje o Gminie
Władze Gminy
Urząd Stanu Cywilnego
Urząd Gminy
Informator gospodarczy

Inwestycje planowane

W latach 2016 - 2020 planuje się wykonać  następujące przedsięwzięcia majątkowe :

Pomoc finansowa dla Powiatu Wieruszowskiego na zadanie pn. Program poprawy stanu technicznego dróg powiatowych 2015-2018.
Na dzień 31.05.2017 r.   wydatkowano z budżetu gminy na ten cel środki finansowe w wysokości 10.154,00 zł. Całkowity koszt inwestycji wynosi 30.462,00 zł. W 2017r. i 2018r. zostaną poniesione wydatki również
 w wysokości 10.154,00 zł.


Przebudowa drogi gminnej wraz z włączeniem się do drogi powiatowej we wsi Piaski gm. Lututów.
Na dzień 31.05.2017 r.  nie poniesiono wydatków na to zadanie. Realizacja zadania jest planowana w 2017r. i 2018r. Całkowity koszt inwestycji wyniesie 100.000 zł.Przebudowa ulicy Wspólnej w Lututowie wraz z chodnikami.
Inwestycja jest przewidziana do realizacji w latach 2017-2019.  Planuje się, że całkowity koszt realizacji projektu wyniesie ok. 500.000zł.
 
Ważne telefony
112
Telefon alarmowy
997
Policja
998
Straż Pożarna
999
Pogotowie Ratunkowe
991
Pogotowie Energetyczne
 43 871 44 93 Wodociągi
Oświata
Sport i kultura
GOPS Lututów
Punkt Konsultacyjny ds. uzależnień
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Zdrowie
Turystyka, gastronomia
OSP w Lututowie
Kościół
Polecamy